Οργάνωση της επιχείρησης

"ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ"

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καπετάνης Τιμολέων

Ισολογισμός 2014

Κατεβάστε τον ισολογισμό σε μορφή pdf

Ισολογισμός 2013

Κατεβάστε τον ισολογισμό σε μορφή pdf

Ισολογισμός 2012

Κατεβάστε τον ισολογισμό σε μορφή pdf