Προϊόντα

Τα προϊόντα που διαθέτουμε είναι τα ακόλουθα:
• Σιτάρι σκληρό (αλευροποιήσιμο και ζωοτροφικό) καθώς και περασμένο
• Καλαμπόκι
• Κριθάρι σποράς (με άγανο) και ζωοτροφικό
• Βρώμη σποράς και σανό (δέματα)
• Βαμβακόσπορο
• Βαμβακόπιτα
• Τριφύλλι
• Άχυρο
• Καλαμπόκι ενσίρωμα

Τα παραπάνω προϊόντα διοχετεύονται στους πελάτες μας και σε χύμα μορφή και σε συσκευασία (σακιά) κατόπιν παραγγελίας.